Pazar, Eylül 30, 2007

ABD, Irak ve Kürtler


BM, Uluslararası Devletler ve Irak’a komşu ülkelerin desteğini almadan ABD, tek başına hareket ederek, demokrasileşme ve insan hakları getirmesi adıyla, 9 Nisan 2003’ta Irak’ı işgal etti. Böylece Irak savaşı ve sonuçlarının, hem Iraklılar hem de bütün dünya açısından Saddam Hüseyin diktatörlüğünden daha kötü olduğu ortaya çıkımış, bugün ABD işgali Irak’ta tam bir kaos ortamı oluşturduğu görülmektedir. İşgalin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, Irak’ta henüz direniş, terör ve iç savaş sona ermiş değildir. Aksine direniş ve terör eylemleri her geçen gün daha da artmaktadır. Ayrıca bu dört yıl içerisinde Irak’ta ABD Ordusunun savaş maliyeti 400 milyar dolar olan işgal ile 700 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine, 3 milyon insanın ülkelerini terk ederek mülteci olmalarına neden olmuştu. ABD, Irak’ta bütün planları başarsız ve altüst olmasından sonra, Irak’tan çıkamaz hale gelmesini görünce, Irak’ı üç devlete ( Şii, Sunni ve Kürt) bölgelerine ayrırarak, üç devlete bölmeye çalışmaktadır. ABD Kongresi’nin üst kanadı senato, önde gelen Demokrat senatör Joe Biden tarafından önerilen ve Irak’ı 3 bölgeye ayrılmasını öngören, ancak bağlayıcılık taşımayan bir tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti. Senato genel kurulundaki oylamada tasarı, 23’e karşı 75 oyla kabul edildi. Tasarı, Irak’ın tek ülke olarak kalmasını, ancak Şii, Sünni ve Kürt bölgelerine ayrılmasını, petrol gelirlerinin denetiminin ise Bağdat yönetiminde kalmasını öneriyor. Planın mimarı Demokrat senatör Joseph Biden, kararın Irak’taki ABD askerlerinin çekilmesini sağlayacak çözüm için bir yol haritası olduğu görüşünü açıklamıştı. Beyaz Saray ise ülkede kaosu arttıracağı gerekçesiyle plana karşı çıkmasını göstermişti. Ayrıca bu plana karşı çıkan Cumhuriyetçi başkan adaylarından Sam Brownback ''Kararın büyük bir hatayla sonuçlanacağını'' açıkladı.
Bu son dönemlerde ABD, Irak’ı üçe bölme projesini gündeme getirilmesi, Irak’ta yaptığı politikanın başarsız olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca bunun yanında Nuri Maliki hükümetinin ülkede ne kadar başarsız olduğunuda göstermektedir. Amerika Irak’taki askerlerini çekmek için Irak’ı bölmeyi bile göze aldı. Irak’taki askerlerinin çekilmesini sağlayacak Irak’ın bölünmesini çözüm olarak gösteren bir Amerikan senatörüne Beyaz Saray ise karşı olduklarını dile getirdiler. ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Irak’ın üçe bölünmesini önererek, ‘’Bağdat’ın şu anki yapısının ulusal uzlaşmayı sağlayamayacak olması, bu nedenle Irak’ı 3 ana bölgeye odaklanmak ve her birine teknokratik, verimli ve insancıl yönetimler kurmak olur’’ açıklamasını yapmıştı.

ABD Kongresinin üst kanadı Senato’nun çoğunluğu Irak’ın üç devlete (Kürt, Şii, Sünni) bölünmesi planının uygulamaya geçirilmesi yönünde oy kullandı. Bu plana destek veren üyeler, Irak’ta şiddetin durdurulmasının önüne geçilmesi ve Irak hükümeti siyasi taraflarla uzlaşmaya giderilmesi için bu projenin uygulanması yönündeki kararın en kısa zamanda yerine getirilmesi çağrısında bulunmuşlardı. ABD kongresinin bu kararı Kürt grupları hariç Irak hükümeti, siyasi taraflar, Arap Birliği, ve Uluslararası devletler tarafından tepkiyle karşılandı. Irak’taki siyasi partiler özellikle Arap Sunni Adnan Düleymi başkanlığındaki Irak Uzlaşma Cephesi, Irak Türkmen Cephesi, Nedim Elcabiri başkanlığındaki Şii Arap Irak Fazilet Partisi, Eyat Allavi başkanlığındaki Irak listesi, Sadır Grubu ve Tarik Elhaşimi başkanlığındaki Irak İslami Partisi, ABD kongresinin Irak’ı üçe bölme projesini şiddetle kınarken, bunun gibi kararlar Irak’ı kausa ve kötü bir siyasi duruma götüreceğini ifade etmişlerdi. Ayrıca Irak başbakanı Nuri Elmaliki, ABD kongresinin Irak’ı üç devlete bölme projesini reddederken, Irak ve bölge için büyük bir felakat olacağını ifade etmişti.
ABD Kongresinin üst kanadı Senato’nun Irak’ı bölme projesine ilgili aldığı karar, Irak’ın iç meselesine müdahalesi ve siyasi egemenliğini ihlal edilmesi anlamına gelir, ayrıca yanlış bir karar ve gerçeklerden uzak olduğunu görülmektedir. Bu karar Irak’ın siyasi ve coğrafı durumuna hiç önem vermeden kabul edilmesi halinde Irak halklarını bölmeye çalışmaktadır. Bu projenin uygulanmasında ilk olarak Irak halkı zarar görecekler, çünkü Irak ve bölgeyi tehlikleli bu duruma götürecek. Kuzey Irak’taki bazı Kürt grupları harıç bütün Irak halkı, kararı reddederken, Irak’ın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını yeniden vurguladılar. Bu proje ülkeyi şiddet ve savaşa sürükler, sadece bölgeler arasında değil, bir bölgede de petrol ve iktidar kavgası için savaşa neden olabilir.
Şii Birleşik Irak Ulusal Meclisi üyesi Hamit Muele, ABD kongresinin projesi, Fedralizim değil Irak’ı üç devlete bölmek projesi olduğunu açıklamıştı. Sunni Arap Irak Uzlaşma Cephesi Adnan Düleymi yaptığı açıklamasına göre, Irak hükümeti bu bölünmeye sebeptir, eğer bu bölünme yapılırsa, Coğrafya ve mezhap ilkeleri üzerine yapılır, Irak halkları, Arap Dünyası ve Uluslararası devletlerden büyük tepkile karşı karşıya kalır, biz Irak Uzlaşma Cephesi olarak, bunun gibi bütün kararlara karşıyız, bu projenin başarsız olması ve Irak bir bütün kalması için sonuna kadar mücadele yapacaklarını ifade etmişti. Ayrıca Şii Arap Irak Fazilet Partisi başkanı Nedim Elcabiri, her ne behanası ile olursa olsun Irak’ı bölme projesine şiddetle karşı olduklarını, Irak toplumları arasında Mezhep bölünmesi yoktu, bunu sadece ABD ortaya çıkarmıştı. Irak halkları bölücük değil, çünkü hepsi ayni kaderi yaşadıklarını açıklamıştı. Ayrıca eski Irak Kültür bakanı ve Kürt siyasetçisi Serbest Bamerne, Irak’ın bölme projesi gerçek değil, Irak’ı kötü bir duruma sürükler, Irak’ın üçe bölme projesini düşünmesi, ABD ve Irak hükümetinin Irak’ta başarsız olmalarının bir göstergesidir. Irak’ta Kürt, Sunnü ve Şiiler bu karara karşıdırlar. Kürtler, Irak’ın toprak birliğine bağlıdırlar ve bu proje Irak için bir kaus olacağını ifade etmişti. Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi ve Irak Milli Türkmen Partisi başkanı Cemal Şen, Irak’ın birliğinden ve bütünlüğünden yana olduklarını söyledi. "ABD senatosunun tavsiye niteliğinde aldığı kararla Irak'ı 3 ayrı federal bölgeye bölünmesi kararı çıktı. Yani Irak bölünmesi halinde Şii, Sünni ve Kürt bölgesi olarak ayrılması söz konusu. Biz Irak Türkmen Cephesi olarak bu kararı reddediyoruz. Biz Irak’ın birliğini ve tam bağımsızlığını istiyoruz." şeklinde ifade etti.
Burada Iraklı siyasi partiler ve sivil örgütleri, Irak’ın toprak bütünlüğünden ve birliğinden yana olduklarını açıklarken, Kürt siyasi gruplar özellikle KDP ve KYB’dan oluşan Kuzey Irak yerel yönetimi, diğer Iraklı gruplardan farklı düşündüklerini ifade ettiler, ABD kongresinin Irak’ı üçe bölme projesini resmi olarak desteklediler. Kuzey Irak bölge başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ‘’Bu karar Irak anayasasının temellendiği maddelere uygundur. Irak için Federal bir düzen ayrılık anlamına gelmiyor. Bilakis iradi bir birliktelik anlamına geliyor. Bu da Irak’ın sorunlarının çözümü için ugun olan tek yoldur.’’ denildi. Açıklamada, ‘’Federalizm Yeni Irak’taki yapılanma içinde farklılık gözetmeksizin Irak’taki bütün bileşenlerin haklarının ve görevlerininin savunucusu olan somut bir çözüm yoludur.’’ denildi. Sözcüğün açıklamasının sonunda ‘’On yıllardır demokrasi ve özgürlüklerini elde etmek için mücade eden Kürdistan halkı Federal sistemi Irak’ın istikrarını sağlayan sebeplerden biri olarak görüyor. Bu sistem diktatör sistamin bir daha geri dönmemesinin ve Irak’ın istekler temelinde tek parça kalmasının garantisidir. Bunun içindir ki biz bu kararı içtenlikle karşılıyoruz ’’ denildi. Ayrıca Irak üçe bölünme projesine ilgili Kürdistan Demokrat Sosyalist Partisi başkanı Muhammad Haci Mahmut, Irak Kürtleri, Irak’ı üçe bölünmesini desteklediğini, bu bölünme Iraklılar için bir çözüm olacağını ifade etmişti. Bugün ortadoğu bölgesei tehlikeli bu durumla karşı karşıyadır, bu nedenle Irak üçe bölünmesi gerekiyor, BM’ın gözetimiyle Kürdistan kaderini belirlenmesi için referandomun yapılması gerektiğini ifade etmişti. Kuzey Irak Kürt parlamento başkanı Adnan Müfti ise, Irak’ın bugünkü istikrarsızlık , mezhap çatışma ve şiddetten dolayı Irak’ın üçe bölme projesi ortaya çıktığını söyledi, Irak meselesinde uzman olan kişiler, Irak üçe bölmesini iyi bir çözüm olduğunu görüyorlar, ayrıca ABD kongresinin kararında Kuzey Irak bölgesinin siyasi ve güvenlik durumunu örnek olarak verdiklerini açıklamıştı.
Ayrıca burada hangi grup Irak’ın siyasi egemenliğini desteklediğini ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu gerçek yüzünü ortaya çıkarıldı. Neden bazı gruplar, ABD ve İngiltere tarafından Irak ile ilgili bir proje veya bir saldırı ortaya çıktığı zaman bir iç müdahale olarak değerlendirilmiyor, ama Kuzey Irak’ta yuvalanan teröristlere karşı yapılan saldırı ve tepkiler, PKK ile ilgili Irak ve Türkiye arasında yapılan ittifaklar veya Kerkük meselesi gündeme geldiği zaman, hemen bir iç meselesi olduğunu ve Irak’ın egemenliğini ihlal edildiğini iddia ederler. Buna bir örnek: Irak Ulusal Meclisinde Kürt İttifak Listesi üyesi ve eski Kürdistan Demokrat Sosyalist Partisi başkanı Dr.Mahmut Osman Sorani, Irak hükümeti ile Türk hükümeti arasında Kuzey Irak’tan PKK’nin çıkarılmasına yönelik hiç bir anlaşmanın imzalanmadığını ‘’Böyle bir anlaşmanın imzalanması Irak’ın egemenliğinin ihlali anlamına gelir. Irak’ın güvenliği ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Irak anayasası, bu şekildeki anlaşmalara izin vermez. Eğer böyle bir anlaşma imzalanırsa bunun Kürdistan Bölgesi üzerinde olumsuz etkisi olacağını ifade etmişti. Yakın bir örnek, geçenlerde Erbil’de İranlı bir heyeti, ABD askeri tarafından tutuklandı, ayni buna benzeri geçen hafta Süleymaniye’de Ağay Ferhadi başkanlığındaki İranlı bir Ticaret heyeti, Kuzey Irak yönetimi tarafından resmi olarak davet edilmelerine rağmen, ABD ordusu tarafından kaçırıldı, bu bir devletin siyasi egemenliğinin ihlalı değil mi? Neden tepki verilmedi, neden bu bir iç mesele müdahelesi oldğunu söylenmedi. ABD askerleri yaptığı yasa dışı bir davranış değil mi di? Neden Kuzey Irak’taki hiç bir grup ses çıkarmadı, neden sessiz kaldılar. Ama Kerkük ve Türkmen haklarından ve mazlümiyetinden birisi konuştuğu zaman, hemen tepki vermeye başlarlar ve bu bir iç meselesi olduğunu iddia ederler. İşlerine geldiği zaman Irak egemenliğini ve Irak adını kullanmaya başlarlar, ama asıl stratiji projelerinde Irak’ı bölmeye çalışıyorlar, ABD ise bölgede kendi çıkarları için bu stratiji projeyi desteklemektedir.
Araştırmacı: Aydın Maruf
ITC Suriye
30 Eylül 2007
Aydinmaruf@yahoo.com

Erşat Salihi: Irak Bölünürse büyük Tehlike olur


Erşat Salihi: Eğer Irak Bölünürse hem Irak ve Hemde Bölge Devletleri için büyük Tehlike olur
ABD Kongresinin üst kanadı Senato' nun çoğunluğu Irak'ın üç parçaya (Kürt, Şii, Sünni) bölünmesi planına ilgili Irak Türkmen Cephesi Suriye ve Lübnan temsilcisi Erşat Salihi, Lübnan’da Arapça yayımlanan ELLİVA gazetesine yaptığı açıklamada: ABD kongresinin yeni projesini şiddetle kınarken, Türkmen Cephesi ve Türkmenler, Irak’ın toprak bütünlüğünden ve Birliğinden yana olduklarını ifade etti. Salihi, bu karar hem Irak hem Arap Dünyasi için büyük bir tehlike oluşturacağını, bölgeyide kausa götüreceğini açıkladı. Ayrıca bu bir çözüm değil, Irak’ı üç devlete bölmeye çalışıyorlar, eğer Irak bölünürse, bölgeyi tehlikeye sürükleyecek Irak’ın Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti oluşur, bu oluşum hem Irak hem bölge devletleri için hayati bir tehlike oluşturacağını açıkladı. Salihi’nin açıklamasına göre, Irak bir kargaşa ve istikrarsiz bir durum içinde olduğu bir bir gerçekti, ama bu durumdan Irak halkları değil, Irak hükümeti ve ABD güçleri sorumludur. Ayrıca bu karar, Irak’ın siyasi egemenliğini ihlal etmesini anlamına gelir, bu nedenle Irak halklarından özellikle Arap Dünyasından bu karara veya bu projeye şiddetle karşı çıkmalarını talep ettiğini açıkladı. Ayrıca Irak’ın siyasi varliğine ve egemenliğine hiç önem vermeden bu projeni karara bağlanması veya gündeme getirilmesi, Irak’ın iç meselesine müdahele edilmesi sözkonusudur. Salihi, ELLİVA gazetesine verdiği açıklamada, biz Türkmenler olarak bu projeyi şiddetle kınıyoruz, Irak’ın siyasi egemenliği ve toprak birliğinden yana olduklarını ifade etti.

ELLİVA Gazetesi,

Cuma, Eylül 28, 2007

Amerika'ya Türkmen tepkisi: Biz de ayrılırızŞen, "Böyle bir durum söz konusu olması halinde biz de 4. bölgeyi Türkmeneli bölgesi ilan ederiz."

ABD Senatosu'nun kabul ettiği, Irak'ın 3 bölgeye ayrılmasını öngören plana Iraklı Türkmenler ve Arap Birliği karşı çıktı.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Cemal Şen, Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini; ancak ülkenin Şii, Sünni ve Kürt bölgesi olarak bölünmesi durumunda buna sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Şen, "Böyle bir durum söz konusu olması halinde biz de 4. bölgeyi Türkmeneli bölgesi ilan ederiz." dedi. Arap Birliği de plana karşı olduğunu belirterek, planı 'yıkıcı' olarak nitelendirdi. M. Alihan Hasanoğlu, Kerkük, Cihan

Çarşamba, Eylül 26, 2007

TALABANI'NIN ITC DÜŞMANLIĞI


IRAK TÜRKMEN CEPHESİ VE CELAL TALABANİNİN DÜŞMANLIĞI

YAZAN:SADUN KÖPRÜLÜ

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ VE TÜRKMENCİLİK MÜCADELESİ
Irak Türkmen Cephesinin 24 Nisan 1995 tarihinden kuruluşu ve Türkmen politikasının doğuşu, Türkmencilik,Türkçülük Mücadelesinin En Parlak Döneminin Özgürlük Demokratik Noktasıdır, milli davaya şehitlerinin kanıyla katılan Türkmen Cephesi her zaman olduğu gibi Irak’ın toprak bütünlüğünü düşündü, bir karış yerini başkaları gibi satmadı yabancılara boyun eğmedi dış güçlerle Irak’ı bölmeye katılmadı, Amerika,İsrail , İngiliz, emperyalist güçleri, Irak’ın kuzeyine, güneyine yönetmedi, ve Irak devletinin ordusuna, milletine silah kollanmadı, bugün Amerika ve öteki güçler ile birlikte Kürt peşmergeler Barzani, Talabani gibi kendi milletini öldürmedi, Iraklıların evini, iş yerlerini yıkmadı insanlara saldırmadı, Irak Türkmen Cephesi her zaman tüm Iraklılar ile kardeş olmayı isterken onları Türkmenleri arkadan yabancı güçlerle vurdular, Celal Talabani kurnaz biri olarak kendi çıkarı için günde bir bildiri yayınlayarak bugünde Irak Türkmen Cephesine karşı içli düşmanlığını bildirerek İmaret El Haliç 16/ 9/ 2007 tarihli 16 57 sayılı gazetesinde Hüsnü Muhalli ile görüşmesinde Irak Türkmen Cephesi devlet karşısında muhalefet ederek, teröristlerle birleştiğini söylemesi büyük suç işlemiş olduğu sayılmaktadır, Irak Türkmen Cephesi her zaman Erbil, Süleymaniye, Kerkük’te tüm milletlere yardım ederek erzaktan, yardımdan dolayı Türkmenleri iyi efendi,alçak gönüllü görenler kendilerini Türkmen yazdılar, Talabani, Barzaninin söylediğini bugün aynısını söylemektedir bizde bir ata sözü var Yılanın ağına, karasına lanet olsun, Celal Talabani önce kendisinin uzun yıllar kıyıcı diktatör Saddam ile çalışarak Kürt milletinden yüzlerce Kürtleri öldürdüğünü unuttu mu, birde Mesut Barzani ile savaşarak iki taraftan Kürtleri öldürdüklerini gözler önünden hala silinmedi, Birde Mulla Mustafa Barzani ile 14 Temmuz Kerkük Katliamında elinde silahla Türkmenleri öldürdüğünü de inkar edecek mi?
Bugün Türkmenelinin Kerkük, Telafer, Ebil, Musul, Tuzhurmatu, Amirli, Yengice, Tazehurmatu, Dakuk, Karatepe, Sincar ilçesinde olan Araba patlamaları,yandırma, kaçırma, saldırılar bombalar kimler yapmaktadır Ameri işgalci Amerika ile bugün bu durumlardan, olaylardan siz peşmergeler sorumlu olarak başta seninle, Barzaninin denetimi altında uygulanmaktadır.
Irak Türkmen Cephesine bağlı olan, Yüce Türkmen Milletinin milli duygulu davasına sahip çıkan ve sağlam, temiz milletini seven Türkmenleri içine alan ve tüm kuruluşlarını doğru Türkçülük prensipleri ile yaşatan, umutlandıran, bütün Türkmen şehirlerinin ,köylerinin, ilçelerinin, kasabalarının ,bucaklarının Din ve Mezhep ayrımı yapmayarak, tek çatısı altına alan Irak Türkmen topluluklarının milli iç duygusunu yerine getirmek için, onurlu Türkmen tarihine, kültürüne, diline, eğitimine, geleceğine önem veren, tüm insanlara yardımda bulunan, ve mücadelemize bambaşka bir özellik veren, aydın ışıkları yarınlarımıza yeni kalkan kuşaklarımıza taşan, milli Türkmen davası yolunda çok sayıda şehitler veren, içli umutlar , müjdelerle korku ölüm sınırlarını aşan, Irak Türkmen Cephesinin doğuşu ,Türkmen milletinin birliğidir, varlığıdır, Buna karşın Irak Türkleri ulu tarihleri boyunca Millet, yurt sever Türkçülük ideolojisiyle gelecek günlerinin özgürlüğünü, birliğini beraberlığını kuran, Irak Türkmen Cephesi, Türkmen partileri, Türkmen kuruluşları birliğiyle, genel olarak çalışma yorulmasıyla, milli Haklarına sahip çıkarak, korumaktadırlar..
Irak Türkmen Cephesi, tüm Türkmen milletinin ışıklı, parlak aynasıdır, ve Türk dünyasının özgürlüğünü, bağımsızlığını için, gönlünü atan, milli davası için, sağlam çapalar göstermekle, yoluna devam etmektedir, ayrıca Türkmen gençlerinin birliğini kurmak duygusuyla, Türkmen milletinin önemli milli ilkesi sayılarak, gün önüne çıkmıştır.
Irak Türkmen Cephesinin kuruluşundan bu yana, Türkmenler arasında en önemli yaklaşımıyla, Milliyetçilik duygusuyla, birlikle beraberlik uğrunda hiç yorulmadan, çalışmaları görülmektedir,diktatör Saddamın düşmesinden sonra, hainlerden, Baasçılardan kurtarmakla, bugünde Cephe düşmanı olan Celal Talabani , ve Mesut Barzani ve onları kopyaları Saddam gibi cezalarını alacaklar bulacaklardır,
Tüm milletimizle milli ilişkilerimizin, sevgimizin Mücadelemizin artması ve Irak'ın her bir yerinde, Irak Türkmen Cephesinin kollarının, ve Türkmen partilerinin, ayrıca anne dilimizce Türkmen okullarımızın açılması Kerkük,
Erbil, Süleymanye'da Kifri de Musul ,Telafarde Tuzhurmatu ,Altunköprü ,ve köy bucak , ilçe , şehirlerimizde uydu Türkmeneli Televizyon Radyo, yayın , basın ,gazetelerin, dergilerin ,kitapların ortaya atılması yayınlanması gün ışığı gibi, bilgi bakımından gençlerimizi aydınlatması, yayınlanması ve dağılması çok bir sevindirici durumudur olmaktadır. Türkmen milletinin birleşmesi ve bir araya gelmesi, bir kan, bir can, gönül olması, el ele vermesiyle, ümitle yorgunlaşması, birliğinde çalışmaları büyük kazançtır sayılmaktadır. bizlere üstün değer taşmaktadır .bu günde Türkmen milleti birbirleriyle, ilişki, sevgi milliyetçilik bağlantıları kurmaları, yardımlaşmalarıyla, prensip anlayışları özellikleri yardımlaşmalarıyla, gelişmektedir. derinleşerek değer üstünlüğünü yansıtmaktadır.
Bu günlerde Türkmen milleti her bir nesnenin Türklük ideolojisinin yolunda olmasının ve gedmesini göstermektedir, Bizim tek bir prensibimiz can gönül ile bir araya gelerek, Türkmen topluluklarına, birliğe doğru çalışmakla, yorulması, doğru ideal ülkücülük, duyguyla milletimize yararı olmak için, ilerlemekle birden milletimizin, can güvencesine karşı çalışmalıyız .
Her türlü haklarını ve Türkmencilik ideolojisine karşı otoriter geçmiş Saddam rejiminden sonra, Kürt rejimleri gibi emperyalist güçlere kıskançlıkla bakılmaktadır.bizler bu olaylardan boşu, boşuna milletimizin yararına olmayan düşüncelerden, yan yanayız.Bizler Türkmen milleti olarak Irak'ta tüm Türkmen köy, bölge , ilçe, kasabalarımızın da özgürlüğe kavuşması yolunda, diktatörlerin ortadan kalkmasıyla yeni bir demokratik çoğul parlamantar düzenin Irak Türkleri için gerçekleşmesini beklemekle, Türkmen milletinin en yakın günlerde Anayasa 'da haklarının kavuşmalarıyla, ikinci millet olarak ,biricik tek Irak yurdunda, yolunda mücadele ederek, her türlü haklarının elde edilmesi için, Irak Türkmen Cephesi yoluyla, çalışmaya devam etmeliyiz, Irak Türklerinin gelecekte Türkmenci , milliyetçi güçlerinin ve iyi ,sağlam onurlu,töreli ülkücü,mücadele veren, yıllar boyu baskı işkence, zulüm, hapis gören, ve babası Anne , kardeşlerini eşlerini çocuklarının, akrabalarını bu yolda kurban şehit veren temiz Türkmenlerin iktidara gelmesi, öne geçmeleri en önemli erek, ilke olarak doğru mert yiğit insanlarımızı şimdiden seçmeliyiz, meydana, iş başına koymalıyız.
Irak Türkmen Cephesinin kuruluşu, ana dilimizin okullarımızda, çocuklarımızın okutulması, bölgede, dünyada Türkmeneli Televizyonu Radyosunun izlenmesi Ve Saddam hainlerin düşmesiyle Umudumuz , gözyaşımız Anayurdumuz Kerkük'ümüzde, Bağdat ,Musul, Diyala ,Altunköprü, Telafer ,Tuzhurmatu, Tazahurmatu, Kümbetlerde,Kahraman Yüce Kerkük Kalesinde ve tüm Türkmen toprak yerlerinde, Irak Türkmen Cephesinin,Ve Türkmen Kuruluşlarının, Dernek ,Vakıf ,Türkmen partilerinin açılışı, Masmavi Türkmen bayrağımızın asılması Ulu kutsal tarihimizi canlandırmaktadır.Ayrıca kendi anne dilimizle öz Türkçe yayın yapmaklata olan, Türkmeneli Beşir ,Fener,Telafer, Aksu, gazeteler, Kardeşlik ,pınar ,Altun köprü, gazetemiz Türkmen okuyucularına Türkmencilik ,milliyetçilik ile milli ruhuyla, duygusuyla coşmaktadır.
Irak Türkmen Cephesi yoluyla, Türkmen milletinin sorunu, haklarıyla ilgili milli kararları toplulukla, birlikte almakla, B.M ve insan hakları, tüm örgütlerde sezimizi, sorunlarımızı uluslararası, görüşmeleriyle, duyurmalı anlatmalıyız.
Bu gün sayısı 3- Milyonun üstünde olan Türkmenler, Irak'ta büyük bir millet olarak kuzey, batıda olmakla, Telafer ve çevre, bölge, kasaba köylerden başlamakla, Musul ,Şebek ,Sarılı boyları Oğuz Bayatlılar yaşadığı yerler Köyler, Erbil ,Kerkük şehri, Altunköprü bucağı,Tuzhurmatu,Dakuk bucakları,Tazahurmatu, Kifri ilçesi , Karatepe,Bastamli bucağı,Hanekin,Mendili ilçeleri ,Kızlarbat ,Şahraban Celevla, Karahanla Irak'ın Güneyi'nde ve başka yerlerde de yaşamaktadırlar.
Bu güne kadar Saddam,Kürt rejimlerinin baskı işkence acıları unutulmadan ve Türkmenler en doğal, ve sabit haklarından yoksul kalmışlardır, Saddam döneminde Türkmenlerin lider kadrosunu işkence ile, idamla Mahpushaneye atılarak, yıllar boyu yaşamalarını geçirmişlerdir. Türkmencilik yolundada çok sayıda şehitlerimizin kanıyla, bu gün Türkmen Cephesi ortaya çıkmıştır, kurulmuştur. Irak Türkmen Cephesinin üzerine düşen büyük görevlerinden tüm Türkmenleri bir araya toplamakla, birlik yaratmalı,geçlerinin sevgiyle büyütmasıdır. Irak Türkmen Cephesini Kerkük Erbil ,Musul ,Diyala ,Bağdat ve bütün yerlerde yaşayan Türkmenlerin durumlarını, göz önüne almalı, ve sürekli toplantılar, Festival , törenler yaparak, yeni okulların açılışıyla,dergi ,gazete, yapıtlar çıkartılmasıyla, milletimizi varlığımızı şehitlerimizi düşünerek, yollarında yürümeliyiz ,durmadan çalışmalıyız, ölüme korkuya karşı yüce varlığımızla Türkmencilik mücadelemizi sürdürmeliyiz, yüce tarihimizle atılgan yiğitlerimiz, kahramanlarımızla bu yolumuzu başmalıyız.Selam olsun büyük Türkmen milletine, Selam olsun Lider, şehitlerimize, selam olsun tüm Türkmen uğrunda mücadele eden, idam olan, mahpushaneye atılan, zulüm, işkence baskı görenlere, Selam olsun, Irak'ın her bir yerinde, toprağında, taşında ve dünyanın her bir yerinde, Türklere..Türkmen şehri Kerkük'ümde, Musul, Erbil , Diyala'da, Bağdat'ta, kuzeyde ,güneyde ve her bir Türkmen toprak, yerlerinde açılan Irak Türkmen Cephesi ve Kuruluşlarımıza selam olsun, ve onları yanında can gönülleyiz , Türkmen milli Cephemizin davası, mücadele veren, temiz onurlu atılgan Türkmenlerin birliğiyle, her zaman var olarak, Türkmencilik Milliyetçilik yoluna devam edecektir.hakkımızı alana tek, yolumuzdan ölene tek, dönmeyerek, ayrılmayacağız. Ne mutlu Türk'üm diye Ne mutlu Türk olana .

Cuma, Eylül 07, 2007

Sezer , Ergeç'e Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu


Sezer , Ergeç'e Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
06 Eylül 2007, Perşembe Demokratik Sol Parti Başkanı Zeki Sezer, Doktor Sadettin Ergeç'i ziyaret ederek, "Tüm Türkmenlere geçmiş olsun" dedi.

Sezer , Ergeç'e Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Demokratik Sol Parti Başkanı Zeki Sezer, Doktor Sadettin Ergeç'i ziyaret ederek, "Tüm Türkmenlere geçmiş olsun" dedi.Ankara Hacettepe Üniversitesi hastanesinde bir süredir tedavi gören Irak Türkmen Cephesi Başkanı Doktor Sadettin Ergeç'e geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.Türkiye'nin muhalefet partilerinde Demokratik Sol Parti Başkanı Zeki Sezer, ITC Liderini ziyarette bulundu. Zeki sezer, "tüm Türkmenlere geçmiş olsun" dedi.
Zeki Sezer ayrıca, Irak'ta Türkmenlere yönelik baskı ve şiddet olaylarını da değerlendirdi. "Irak'ta Türkmenelere yönelik yapılan şiddet olayları yüreğimizi yakıyor. Türkmenler bunu hak etmiyor Türk dünyası bunu hak etmiyor. O nedenle Türkiye üzerine düşeni gerektiği gibi yapmak durumunda" dedi.

Kerkuk.net

Sağlık Dileği

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Dr. Sadettin Ergeç´in sağlık durumu iyileşip Hastaneden taburcu olması her bir Türkmen için sevindirici bir haber olmuştur. Ben Amerika´da ve Kerkük´te bulunan bütün dernek üyelerimiz adına kendisine geçmiş olsun der, bir Türkmen lideri olarak onun yüce Tanrı tarafından her bir kötülükten korunmasını niyaz ederiz. Allah onu bütün türkmeler için saklasın beklesin.
Tekrar geçmiş olsun.


Saygılar,

Ali Sait Yılmaz

Bir Ocak Türkmen Merkezi / Kerkük
Bir Ocak Türkmen Derneği / Chicago

Pazartesi, Eylül 03, 2007

KERKÜK REFERANDUMU

31.08.2007 Saat: 09:50
Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi Genel Sekreteri Hacı Mahmut, ABD’nin Irak Büyükelçisi Crocker’ın Barzani’den Kerkük referandumunun 5 yıl ertelenmesini istediğini açıkladı. Mahmut, 19 Temmuz’da yapılan görüşmede Crocker’ın Barzani’ye erteleme yönünde görüş bildirdiğini söyledi. ABD ve BM’nin hazırladığı Irak haritasında ise Kerkük’ün Bağdat’a bağlı gösterildiğini belirtti.
Yıl sonunda yapılması için Barzani tarafının yoğun baskı uyguladığı Kerkük referandumu ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. PKK’ya yakınlığı bilinen Fırat Haber Ajansının haberine göre ABD Kerkük referandumunun 5 yıl ertelenmesini istedi.
Ajans bu bilgiyi Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi Genel Sekreteri Hacı Mahmut’un açıklamalarına dayandırdı. Hacı Maıhmut’a göre, ABD’nin Irak Büyükelçisi Ryan Crocker Barzani’den Kerkük referandumunun 5 yıl ertelenmesini istedi. Ayrıca BM ve ABD’nin ortaklaşa hazırladığı Irak haritasında Kerkük Bağdat’a bağlı gösterildi.
Kuzey Irak’taki basına açıklamalar yapan Hacı Mahmut, “ABD büyükelçisi Crocker, Kürt önderliğine bundan 1 ay 7 gün önce 140’ıncı maddenin tatbik edilemeyeceği yönünde uyardı” dedi. Hacı Mahmut’un sözünü ettiği görüşme 19 Temmuz’da Bağdat’ta yapıldı. Bu görüşmeden sonra Crocker referandumun zamanında yapılamayacağını açıklamıştı. Barzani de hafta başında yaptığı açıklamada “ABD referandumun ertelenmesini istedi” demişti.Washington, Kerkük referandumunun yapılması durumunda Türkiye’nin göstereceği tepkiyi aşmaya çalışıyor. Amerikan yönetimi, Kerkük’e özel bir statü verilmesi ve kentin bu yolla kukla devlete bağlanması yönünde bir plana ağırlık verilmiş durumda.
Ulusal Kanal

PARİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI


Fransa’daki Irak Türkmenleri Derneği başkanı Nihat bayatlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Paris Büyükelçiliğimizde düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları davetlileri arasındaydılar.

Pazar, Eylül 02, 2007

Isvecli Disisleri Bakani Irak'ta

Isvec Disisleri Bakani Karl Bild'in Irak ziyareti nedeniyle Turkmenler tarafindan Acik Mektup yayinlandi
Acik Mektup
Sayin Isvec Disisleri Bakani Karl Bild

Isvec Disisleri Bakanliginin Irakli Multeciler konusunun ana gundem maddesini olusturan Irak ziyareti basta avrupa ulkeleri olmak uzere özellikle Isvecte ikamet eden Irak vatandaslari bakimindan onem arzetmektedir.

Isvec devleti ve hukumetlerinin insan haklarina saygili ve multeci haklari konularinda hassasiyetlerinin bilincindeyiz. Bu sebeple sayin bakanin Irak ziyaretinde gerek gerceklestirdigi gorusmelerde gerekse de Irakli etnik gruplar konusunda yapacagi degerlendirmelerde genel bakimdan Irak ve ozellikle Kürt idaresinin Türkmenlere karsi insan haklarina aykiri uygulamalarinin dikkate almasi arzumuzdur. Kerkük’un idaresini ele gecirmek ve Kürt yerel idaresine baglamak amaciyla anayasaya aykiri yontemlerle referandum gerceklestirmek konusunda israr etmektedirler. Bu gelismeler, insan hayatlarinin kaybina yol acacak ic savas ve katliamlarla sonuclanabilir.

Isvec devletinin Turkmenlerin durumunu goz onunde bulundurmasi ve Turkmenler adina ITC’nin muhatab alinmasini temenni ederiz.

Saygilarimizla
Isvec Turkmen Birlik Dernegi
Malmö