Perşembe, Ekim 05, 2006

Kerkük'te Milislerin Rolü


Son zamanlarda Kerkük'te, Süleymaniye'den gelmiş olan Kürt silahlılar gözükmektedir. Bu silahılar, Kerkük'ün güney ve güneybatısında konuşlandırılmış Irak Ordusu'nun bazı birliklerinin adlarını taşmaktadırlar. Söz konusu silahlı kuvvetlerin getirilme nedeni, Kerkük'e teröristlerin sızılmalarını önlemesi iddia edilmektedir. Ancak, bu kuvvetlerin asıl amacı güvenliği sağlamaktan fazla siyasi olup, Kerkük ve dolaylarını tamamıyla kontrolleri altına almaktır. IKDP ve IKYP' ye mensup olan bu milisler, caddelerde geçici denetim noktaları kurup, vatandaşlara yönelik bazı kışkırtıcı eylemler başlattırmışlardı. Milisler, kendi dilleri olan Kürtçe ile konuşmayı vatandaşlara kabul ettirmek, yakıcı güneş altında uzun kuyruklarda beklettirmek gibi can sıkıcı davranışlarda bulunmaktalar. İnsan haklarına aykırı olan bu tür uygulamaların ilginç tarafı, Kerkük'ün sadece Türkmen ve Arap semtlerinde yapılmasıdır. Biz, Irak'ın Yeni Anayasasına aykırı olan bu denli durumları ortadan kaldırmak için, Ulusal Birlik Hükümeti'ni göreve davet ediyoruz.
Türkmeneli Partisi,
Enformasyon Bürosu,
5.10.2006