Pazartesi, Şubat 05, 2007

Berlin’de, Kerkük 2007 yılı İlan edildi

Irak Türkmen Cephesi
Berlin Temsilciliği
Irak'ta 2003 tarihinden itibaren ve özellikle Türkmeneli ve Kerkük'te meydana gelen acı kanlı olayları hep beraber yakından idrak etmekteyiz, Türkmen liderlerine, Türkmenlere karşı kasti olarak belli etnik gruplar tarafından silahlı bir katliam başlatılmıştır. Türkmen bölgelerinde meydana gelen saldırılarda kadın, çocuk ve yaşlı onlarca masum insanımız günde hayatını kayıp etmektedir. Can ve mal güvenliğimiz kalmamıştır.