Cumartesi, Şubat 24, 2007

Kerkük, “Seni Gördüm Şad’oldum”...“Bağdat’ın 180 mil kuzeyinde yer alan ve bir petrol merkezi olan Kerkük, pek uzak olmayan bir geçmişe dek, her zaman Türk olagelmişti. Derece derece, Kürtler, çevredeki köylerden gelip şehre yerleşmeye başladılar. Petrol endüstrisinin büyümesiyle göçleri arttı. 1959’da şehir nüfusunun üçte birinden fazlasına kadar şiştiler ve Türkmenler yarının altına indiler. Asuriler ve Araplar da, 120,000 toplam nüfusun geri kalanını oluşturdular. Erbil gibi, diğer Türk şehirleri benzer bir süreçten geçmişlerdi. Erbil, büyük ölçüde Kürtleşti ve bu değişim sessiz sedasız, barışçı biçimde gerçekleşti. Ama, Türkiye ile güçlü kültürel bağlarını koruyan Kerküklüler, daha sıkı bir dokuyla örülmüş ve daha güçlü bir etnik kimlik duygusuna sahiptiler.”