Pazar, Mart 04, 2007

TÜRKMENELİ TV'Yİ DESTEKLİYORUZ

BİLDİRİ

Irak’ta medya, demokrasinin çalışan tek organı durumundadır. Irak Türklerinin de demokrasiden faydalanabildikleri yegane organ da medyadır.
Irak’ta Türkmenlere karşı idare anti demokratik, yasama anti demokratik, yürütme anti demokratik iken ve insan hakları ihlalleri, işgal, suikast, kaçırma olayları almış başını giderken, Irak Türkleri’nin dünyaya açılan, seslerini ulaştırabildikleri yegane penceresi TÜRKMENELİ TV’dir.

Medya’nın hüküm sürdüğü enformasyon çağında, Irak Türkleri sadece satır aralarında kalmaya mahkum edilmiştir. Batı medyası Irak Türklerine sansür koymuş durumda.

Türkmeneli TV, bizleri Türkmeneli bölgesini kasaba kasaba, köy köy ve adım adım gezdirdi, Türklüğünü ispatladı.
Seçimlerde yapılan ihlalleri Türkmeneli TV belgeledi.
Protestolarımızdan çatık kaşlarımız, Mitinglerimizden çığlıklarımız oldu.

Türkmeneli TV, Irak Türkü’ne koyulan sansürü bozmuştur. Türkmenlerin dili, gözü, kulağı olmuştur.
Türkmeneli TV Irak’ın aydınlık yüzü olmuştur.

Türkmeneli TV’yi destekliyor ve desteklenmesini teşvik ediyoruz

Türkmen Siyasi Komitesi