Çarşamba, Mart 08, 2006

ABD tuzağına dikkat!


MUHAMMED SAİD İDRİS
Rumsfeld ile Rice'ın Arap ülkelerine yaptığı ziyaretler arasında birçok bağlantı bulunmakta. Bu bağlantıların en önemlisi, Irak'ta bir başka Vietnam yaşanmasından çekinen Amerikan Kongresi, medyası ve kamuoyunun baskısı karşısında askerlerini kısmen kararı alan ABD yönetiminin, ülkeye Arap askerleri gönderme çabası. Rumsfeld'in ziyaretini izleyenler, Mağrip ülkelerindeki yoğun görüşmelerin, terörle mücadele konusuna yoğunlaştığına pek ikna olmuş değil. Onlara göre en önemli dosya Irak'taki Amerikan trajedisi. Rumsfeld'in görüşmeleri, Irak'a Arap güçleri yerleştirmenin yanı sıra Mağrip gençlerinin Irak direnişine gönüllü katılımının durdurulması üzerine yoğunlaştı. Terörist köktenci grupların Avrupa ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında Akdeniz yoluyla yürüttüğü kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için Mağrip askeri güçlerinin NATO tarafından örgütlenmesi de konuşuldu.

Bağdat'taki ABD elçisi Zelmay Halilzad, Rumsfeld ve Rice'ın Arap dünyasının doğusuna ve batısına yaptıkları ziyaretlerden önce Washington'ın siyasi sürece Iraklı Sünni Arapların uygun ve güçlü biçimde katılımını desteklediğini, Sünnilerin Şiiler ve Kürtlerle dengeli oranda katılacağı ulusal birlik hükümeti oluşturulmasında ısrarcı olduğunu, içişleri ve savunma bakanlıkları yanı sıra istihbarat ve Milli Güvenlik Konseyi başkanlıklarının mezhepçi yetkililere verilmesine karşı çıktığını açıklamıştı. Bu yeni Amerikan tutumu Arapların Irak'a güç göndermeyi kabul etmelerini garantiye almak için hazırlık. Zira Arap ülkeleri Irak'ı bölünmeye ve İran nüfuzunun artmasına götürecek bir sürece güç göndermeyi reddediyor. Bu yeni Amerikan tutumunun Irak'a Arap gücü gönderilmesine yönelik çaba önündeki bütün engelleri kaldırması öngörülüyor. Bütün bunlara rağmen en önemli engel değişmeksizin ayakta duruyor. Yani bu güçler Irak'a gittikleri taktirde Amerikan komutası altında olacak, Amerikan güçleri yokluğunda boşluğu dolduracak, Irak'taki Amerikan planına hizmet edecek, hedefi Irak'ı işgalden kurtarmak olan direnişe karşı savaşacak. Bu mümkün mü? Peki çözüm ne?
Bunlar önemli sorular ve Arap güçleri şayet Irak'a gidecekse hedefi, Birleşmiş Milletler komutası altında ve işgal güçlerinin çekilme takvimi kapsamında işgalin sona ermesi olan Arap projesi çerçevesinde gitmeli. Aksi takdirde bu güçler de birer işgal gücü olacaktır. (Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Haliç, El Ehram Stratejik Araştırma Merkezi uzmanı, 5 Mart 2006)