Perşembe, Temmuz 12, 2007

Türkmenler Uluslararası Platformda


Araştırmacı: Aydın Maruf
ITC Suriye
13 Temmuz 2007
aydinmaruf@yahoo.com

Türkmenlerin ve Kerkük’ün geleceğine yönelik endişelerini dile getirmek maksadıyla, 25 Haziran ve 5 Temmuz 2007 tarihleri arasında ITC lideri Dr Sadettin Ergeç ile beraberindeki heyet, merkezi Washington’da bulunan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi’nin (ATAA) davetlisi olarak ABD’yi ziyaret etmişlerdi. ITC lideri Dr. Saadettin Ergeç’e ABD ziyaretinde ITC’nin iki merkez yürütme kurulu üyesi IMTP başkanı Cemal Şan ve ITC Kerkük sorumlusu Hişam Bayraktar , Türkiye temsilcisi Ahmet Muratlı ve Londra temsilcisi Asif Serttürkmen’de katılmışlardı. Ergeç ve beraberindeki heyet, ABD ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet, New York Senatörü ve başkan aday adayı Hillary Clinton’la da görüştü. Irak Türkmen Cephesi heyeti, New York’taki temaslarında BM’nin Irak’tan sorumlu yetkilileri ile İngiltere ve Rusya’nın BM daimi temsilcilik yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve referandumun sakıncalarını vurguladıklarını bildirmişlerdi. Ayrıca Türkmen heyeti, ABD yetkilileri tarafından sıcak bir şekilde karşılanırken, Irak’ta Türkmenlere yapılan haksızlıklara da hak vermişlerdi. ABD yetkililer, bu koşullarda ve böyle bir ortamda Kerkük’te bir referandumun yapılmasını, "tehlikeli bir iş ve çok zor" olduğunu dile getirmelerinde, Türkmenlerin siyasi davalarında ne kadar haklı olduklarının bir göstergesidir.
Ayrıca Ergeç, ABD Kongresi’nde de bir konuşma yapmıştı. Ergeç, ABD kongresinde Irak’ın ve Türkmenlerin bugünkü siyasi durumuna ile ilgili yaptığı önemli konuşmanın özeti: (Irak’ın demografik yapısı göz önüne alındığında bölgenin "Barış unsuru" olan Türkmenleri anlayabilmek, Türkmenlerin sadece Irak değil, Ortadoğu ve dünya barışının da teminatı olduğu gerçeği ile yüzleşmek için, sizlerin yani ABD’nin bizleri daha yakından tanımanız, tarihin derinliklerinden günümüze kadar geçen sürecin iyi bilinmesini bekliyoruz. Bu bağlamda Irak’ın biran önce barışa, huzura kavuşması için mezhep kavgasının sonlandırılması, Irak’lılık bilincinin pekiştirilmesi, milis güçlerin biran önce dağıtılması, Irak’ın yeraltı kaynak gelirlerinin tek elde toplanıp adil ve hakça dağıtılması, Irak anayasasının yeniden gözden geçirilmesi, Irak anayasasında Türkmenlerinde asli unsur ve kurucuları arasında yer almasını ve özelliklede Kerkük’e özel statü verilmesini talep ediyoruz) söylemişti. Irak Türkmen Cephesi, Türkmenlerin derdini, mazlümyetini ve Kürkük meselesini ilk defa olarak ABD kongresinde dile getirmesi önemli bir hadise olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü bugün Türkmen meselesi, uluslararası platformlarda özellikle ABD kongresinde konuşulması gerçekten bir uluslararası meselesi haline gelmesi anlamına gelmektedir. Bugün baktığımızda Türkmenlerin siyasi durumu Türk, Arap ve Dünya basınında geniş yer alması ve gündem oluşturulmasında Irak Türkmen Cephesinin yurt dışı temsilciliklerinin yaptıkları siyasi çalışmalar ve diplomat faaliyetlerden de kaynaklanmaktadır.
Ayrıca Türkmen heyeti, ABD’da yaptığı temaslardan sonra, ABD’deki çeşitli Türk kuruluşlarını bir araya getiren Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) tarafından ABD kongresi üyelerine gönderilen mektupta, Irak’ta büyük baskı altında yaşayan Türkmenlerin haklarının korunması istendi. Ayrıca mektupta Türkmenlerin, toplu ve yargısız cinayetlere, tecavüzlere, keyfi tutuklamalara, işkenceye, kötü muameleye, zorunlu göçe, mallarına el konulmasına ve temel haklarının ihlaline maruz kaldığı anlatıldı. Mektupta, Saddam Hüseyin döneminde acı çeken ve ABD’nin gelişini memnuniyetle karşılayan Türkmenlerin, bu defa da Kürt grupların büyük baskısı altında kaldığı vurgulandı ve Türkmenlerin haklarının korunması talebi dile getirildi.
Türkmenleri yurt içinde ve yurt dışında temsil eden Irak Türkmen Cephesi (ITC), bugün Türkmenlerin siyasi ve kültürel haklarına savunulması ve strajisi meselelerde iç ve dış politik alanında aktif bir şekilde siyasi çalışmasını sürdürmektedir. Türkmenlerin, Irak’ın siyasi oluşumunda siyasi ve insani hakları göz ardı edilmesi yanında soykırım ve yok etme politikasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu hakları elde edilmesi için ITC başta olmak üzere ve ITC’nın siyasi çizgisine yakın politika yapmakta olan bazı Türkmen siyasi partilerde ortak çalışma yapmaktadır. Irak Türkmen Cephesi, kuruluşundan beri yapılan her türlü baskılara rağmen, Türkmen davasının milli değerlerine sahip çıkmasında geri kalamamıştı, bugünde ayni milli siyasi çizgi üzerine ister iç politika ister dış politikasında faaliyetleri önem taşımaktadır. Bu son dönemlerde Irak Türkmen Cephesi, Irak’ta Türkmenlere yapılan haksızlıkları dile getirmek ve Kerkük’ün bir Türk şehri olduğunu dünya kamuoyuna aktarılması için yurt dışında Türkiye ve ABD başta olmak üzere bir çok Avrupa ve Arap ülkerinin yetkileriyle önemli ve faydalı görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelere hem yerel basın hemde dünya basını tarafından önem verilmişti. Ayrıca unutmamak gerekir: Türkmen meselesini uluslararası bir meseleye taşımak ve yurt dışında Türkmenlere ilgili yapılan kongre ve görüşmelerin başarılı olmasında Irak Türkmen Cephesi yanında bazı Türkmen siyasi partiler özellikle Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi ve Türkmen Milliyetçi Hareketi, Türkiye ve yurt dışında Türkmenler adına faaliyet gösteren Türkmen dernek ve kuruluşları, Türkmen yazarları ve şahsiyetlerinden özellikle Dr Suphi Saatçi, Dr Erşat Hürmüzlü, Dr Mahir Nakip, Nefi Demirci ve Savaş Avci gibi birçok kişilerin etkin rolü olmuştur.
Bugün Irak Türkmen Cephesi, Türkmenler için önemli siyasi bir iddial kuruluşu olarak uluslararası platformlarda siyasi, kültürel ve sosyal alanlarında Türkmen davasına sahip çıkıp, bütün siyasi mahafillerde aktif rol üstlenmektedir. Türkmenlerin bu siyasi iddialını güçlendirmesi için tek bir siyasi görüş olması tek bir çatı altında toplanmaları gerekiyor. Çünkü burada önemli olan bir siyasi görüşle bir tavırla Türkmenlerin siyasi durumunu dünya kamuoyuna aktarmaktır. Hem yurt içinde hemde yurt dışında Türkmenlerin milli meselesine ve siyasi haklarına bir tek görüşle savunursa, bir şok avantajlar sağlar ve bugünkü durumdan daha fazla faydası olur.
Araştırmacı: Aydın Maruf
ITC Suriye
13 Temmuz 2007
aydinmaruf@yahoo.com