Cumartesi, Ağustos 18, 2007

AÇIKLAMA

18 Ağustos 2007


Irak sorunu, dünya siyasi arenasının en karmaşık örneğini teşkil etmektedir. Farklı etnik ve mezhep guruplarının çatışmaları, dış müdahalelerin de desteğiyle hergün biraz daha şiddet kazanmaktadır.

Silah ve savunma gücü olmadan sözkonusu çatışmalar karşısında can ve mal güvenliğimiz tehlikede oldğu gibi, diğer grupların Türkmeneli üzerindeki siyasi hedefleri de birliğimizi ve siyasi varlığımızı tehdit etmektedir.

Özellikle bu şartlar göz önünde bulundurularak Türkmen toplumunun kenetlenmesi hayatî önem taşıdığı bir dönemde başta Irak Türkmen Cephesi ve lideri, dış temsilcileri ve bünyesindeki kurum ve yöneticilerine karşı başlatılan sistematik haksız suçlama ve saldırıları toplumsal birliğimizi ve siyasi varlığımızı hedef alan girişimler olarak görmekteyiz. Her kurum ve yönetici veya şahsiyetine karşı özellikle yabancı mihrakların bilgisine servis yapan bireysel elektronik medya araçlarıyla her türlü saldırıyı bütün Türkmenlere karşı yapılmış addederiz.
Bu haksız girişimlere ve müsebbiplerine karşı olduğumuzu, ITC ve Türkmen toplumunun birliğini hedef alan hertürlü saldırıyı kınadığımızı beyan ederiz.


Saygılarımızla

Kurum ve Şahsiyetler :

Aydın Tayfur – Yöteborg Türkmen Kültür Derneği
Halit Sarıkahya – London Türkmen Merkezi
Fazıl Abdullah – Detroit Türkmen Center
Jamal Kerim – Norveç IRAQIYOON
Ümit Köprülü – Finlanda, Araştırmacı/Yazar
Amir Karanaz – Danimarka, yazar
Shokor Salih – Almanya, Irak Türkmen Fed.
M. Saleh Fuad – Danimarka Arhus Irak Türkmen Derneği
Remzi Jasım _ Almanya, Hamburg Irak Türkmen Derneği
Nurettin Hamit – Türkmen Mücadelesi Türkmeneli
Nejmettin Vali – Kanada Türkmen Merkezi
Sabah Kazancı – Kanada, windsor Türkmen Der.
Kasim Kazancı – Kanada, Ottowa Türkmen Der.
Nihat Bayatlı – Fransa, Irak Türkmen Derneği
Ömer Terzi – Hollanda, Irak Türkmen Eğitime yardım derneği
Halil Merden – Hollanda, Irak Tanış Türkmen Der.
Halil Halil – kanada, Hamilton Gürgür Baba Türkmen derneği
Ahmet Rauf – İsveç, Malmö Irak Türkmenleri Derneği
Necmettin Mustafa Rauf – Almanya, Stuttgart Irak Türkmen Derneği
Mahmut Rauf – Danimarka, IRAQIYOON
İbrahim Rauf – Danimarka Türkmen Radyosu
Ali Ali Hakkı - Yöteborg IHD
Muhammed Hurşit – İsveç, Malmö ITIHÖ
Savaş Nurettin Hamit – Danimarka, Kopenhag
Sinan Ali Sait – İtalya, bir ocak Türkmen der.
Ali S. Yılmaz – ABD Chicago Bir Ocak Türkmen Kül. Der.
Dr. Mehmet Fahri – İsveç, Vasteros Kerkük Kült.
Der.Kubilay Leylanlı – Stockholm, ITKD
İsam Demirci, Münih Türkmen Eğitim Derneği
Mehmet Bayatlı-Isveç, YANARKENT
Fuat TİGİN- Türkmeneli Aydınlar Derneği-Türkiye
Mahmut Kasap- Irak Türkleri KYD, Türkiye
Kasım Zeynelabdin- IRAQIYOON, Isveç“Bir toplum, kendi içinden parçalanmadıkça fethedilemez.”
W. DURANT