Cumartesi, Temmuz 22, 2006

Türkmen Basın Toplantısına Görüşler

Değerli Türkmen medya/basın mensupları ve yazarlarımız
Saygıdeğer Türkmen basın kuralları hazırlık komitesi

Selam Aleykum

·Türkmeneli Blog : Türkçe, İngilizce, Arapça ve Skandinav dillerinde yayın yapan Türkmen internet sayfasıdır.

Türkmen ortak medya ve yayın politikası konusunda yaptığım önerileri dikkate alarak böyle bir toplantı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.

Türkmen hareketinin en önde gelen unsurlarından biri medya/basın, az sayıda kitap, makale, araştırma yazarının dışında, bir toplumun gelişmesi için gerekli düzeyi yakalayabilmiş değildir.

Son yıllarda yayın hayatına geçen Türkmeneli TV’nin uydu üzerinden izlenebilme avantajı da dikkate alındığında medya konusunda ciddi bir adım olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

Bunun dışında teknolojik imkanların sağladığı sanal medya da biz Türkmenler e önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Ancak kullanım kolaylığı sanal medya ortamının süistimali ile de Türkmen hareketine zarar verdiği hepimizin dikkatini çekmiştir.

Nitekim basın eğitimi görmüş veya medyada profoesyonel aktif veya akademik düzeyde ilgilenen sayımız, parmakla sayılacak kadar azdır.

19 Mayıs 2006 tarihinde Turkmentimes’ın gerçekleştirdiği röportajda Türkmen medyası üzerine sorulan bir soruya aşağıdaki cevabı vermiştim.

Soru : Türkmen milletinin özgür ve bağımsız bir basın yayın ve enformasıyonu varmı?Nerde?Bunu nasıl geliştirebilirz?Cevap: Özgür ve bağmsız basın/yayın en gelişmiş demokratik ülkeler de bile ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. En bağımsız medya bile kendi milletinin birliğine zarar verecek yayın politikası izlemez. Bu bakımdan Türkmen basın yayınının, gelişmemezliği ve ihtisaslaşmamazlığı nedeniyle de bağımsızlığın ötesinde olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Ortak Türkmen Medya birliğine ihtiyaç vardır. Ortak ana prensipler ve yayın politikası belirlememiz gerekmektedir. Daha başarılı ve daha güçlü bir Türkmen medyası için işbirliği yapılması şarttır.
Link: http://turkmeneli.blogspot.com/2006/06/rportaj.html


Bu tespit ve eleştirilerden hareketle Türkmenlerin basın/ yayın konusundaki herhangi bir organizasyonunda gözönünde bulundurulmasını önerdiğim noktaları sizlere sunmak iserim:


Türkmen yayın politikası ve basın mensubu sayılmak


1. ortak milli değerler doğrultusunda yayin yapilacaktır. Maddi kaygılar ve basin özgürlügü kilifiyla yabanci kökenli proje ve isbirlikcilerin propagandasi, milli değerlerden tavizli yayınlar yapılmayacaktır. (Anglosaxon, ivangelis, mason, komunist, scientology pan arabist, Kürt ,aşırı dinci ve mezhepsel propagandalar)

2. yabancı kaynaklı basın yayın organı Türkmen’in dışında zikredilir


3. Basın yayın veya akademik eğitimi veya en az 5 yillik medya, basın tecrübesi gerektirir.
( Bilgisayar, internet matbaa makinesi vb çalışmalar teknik işler addolunur).

4. Yayınlanmak üzere ayda en az iki yazi yazmak


5. Yazarın gerçek ismi organizasyon tarafından bilinmek şartıyla gizli isim ile yayın yapmak

6. En az üç ayda bir Türkmenlerin dışında medyada yayınlanmak üzere yazı yazmak.


7. ITC , Kerkuk vakfi, Turkmeneli vakfi, turkmen dernekleri ve suberleri gercek turkmen parti ve siyasi hareketleri ve subeleri gibi kurumlarımızı hedef alacak yazılar yayınlamamak.

8. Bu kurumlar arasında ayırım gözeterek yayın yapmamak. Provokasyondan kaçınmak.


9. Türkmenlerin imajını zedeleyecek ve yanlış anlaşmalara yol açacak düzeyde cümle düşüklüğü ve imla hatası bulunan yazılar yayınlamamak.

10. gözlem ve değerlendirmelerde bulunacak bir heyetin teşkil edilmesi ve heyet üyelerinin madde üçte yer alan şartlara haiz olması.

Başarılar dileğiyle
Saygılarımı sunarım
Savaş Nurettin