Cuma, Kasım 17, 2006

Irak dışı Türkmen Kuruluşlarının Dikkatine

Türkmen Siyasi Komitesi


15 Kasim 2006

ITC’nin Ankara’da Irak Türkmen kuruluşları ile gerçekleştirdiği 2006 yılı istişare toplantısında aldığı karar doğrultusunda oluşturulan hazırlık komisyonu, ITC Berlin temsilcisi sayın Ganim Osman ve Londra temsilcisi sayın Asıf Serttürkmen ile 06 Kasim 2006 tarihinde Hollanda’da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Hazırlık komisyonu, gerçekleştirdiği toplantı soncunda ”Türkmen Siyasi Komitesi” Sekreteryası oluşturmuş, görev ve yetkilerini belirlemiştir.

İstişare toplantısında alınan karar gereğince, Türkmenlerin Irak dışında temsili ve tanıtımını sözbirliği ile daha etkili kılmak amacıyla aşağıda belirtilen kararları almıştır:

1. Irak dışında faaliyet gösteren Türkmen kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir komite oluşturulmasi.
2. Komitede temsil etmek üzere, kuruluşların kendilerinin birer temsilci belirlemeleri ve sekreteryaya bildirmeleri.
3. kuruluşların seçeceği temsilcilerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir;
· kuruluşun bulunduğu ülkenin dilini bilmesi.
· Bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaport veya seyahat belgesinin bulunması.
· Irak ve Türkmen siyasi yapısı ve siyasetini bilmesi
4. kuruluşların kuruluş belgesi veya genelkurul kararı veya faaliyet gösterdiğini belirten belgeleri başakan ve yönetim kurulu üyelerinin adları ve varsa üye sayısını, komite sekreteryasına bildirmesi.
5. Kurluşların gerekli belge ve temsilci isim ve irtibat bilgilerini en geç bir hafta içerisinde aşağıda belirtilen adrese veya faks numarası veya email adresine göndermeleri.


Türkmen Siyasi Komitesi Sekreteryası