Cumartesi, Kasım 18, 2006

Türkmeneli`ni Tanıyalam:

Ali Koçak
Türkler`in Anadolu`yu fethinden önce Irak`ta Türk varlığı bulunur. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan ve Oğuz boyundan gelen bu Türkler, Irak’ın kuzey batısından güney doğusuna doğru uzanan ve Araplarla Kürtler arasındaki Türkmeneli bölgesinde yaşarlar. >>>