Salı, Ocak 16, 2007

2007 Kerkük Paneli-SONUÇ BİLDİRGESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Irak'ın toprak ve millet olarak birliğine inanarak, değişik sosyal ve etnik oluşumları, dini, mezhepsel ve siyasi bağlılıkları olan tüm vatandaşların haklarını gözetme gerekliliği ve Kerkük'ün geleceği hakkında ortak Iraklı politik görüşü netleştirme ilkelerinden yola çıkarak, Global Strateji Enstitüsü'nce 15 Ocak 2007 tarihinde Ankara'da Kerkük 2007 adı altında, Irak'ın değişik siyasi gruplarının katılımıyla bir panel düzenlenmiştir. Bu atmosfer doğrultusunda aşağıdaki noktalar üzerinde uzlaşma sağlanmıştır:

1. Irak'ın toprak bütünlüğü, doğal kaynaklarının ve sınırlarının korunması ve Irak halkının tüm oluşumlarının haklarının tanınması, içte ve bölgede istikrarın sağlanması açısından birbirine bağlı olan şartlardan biridir.

2. Hak ve yükümlülüklerde eşit vatandaşlık ilkesini pekiştirmeyi engelleyen anlaşmazlıkları gidermek için, diyalog ve etkin ulusal barış, temel ilkeler olarak kabul edilir.

3. İhtilaflı bölgeler için çözümler üretilmesi, normalleştirme ve referandumun, anayasanın gözden geçirilmesi sonrasına kadar durdurulması.

4. Anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesi konusunda ; Kerkük şehrinin özel statüsünü göz önünde bulundurulmasını garanti edecek şekilde, geçici dönem için Geçici İdari Yasası 53. maddesinin tüm fıkralarının esas alınması.

5. Kerkük bir Irak şehridir. Kerkük'ün tüm Iraklılar için özelliği vardır. Kerkük'ün akıbeti, belirli bir tarafı değil Irak halkının tamamını ilgilendirir.

6. Her gün Kerkük’te vuku bulan ve insan haklarını çiğneme kapsamına giren, zorla göçe tabi tutma, demografik yapıyı değiştirme, adam kaçırma, adam öldürme ve haklara tecavüz eylemlerini durdurmak için, Irak hükümetinden ve uluslar arası örgütlerden talepte bulunulması.

7.Anayasada belirtildiği gibi, Kerkük konusunda hakemlik yapmak üzere seçkin bir zatın belirlenmesi için BM'den talepte bulunulması.

Kerkük : 2007 paneline katılanlar
15 Ocak 2007 Ankara
video >>