Pazartesi, Ocak 22, 2007

ITC İngiltere Temsilcisi Azadlık Radyosuna konuştu


ITC İngiltere Temsilcisi Asıf Serttürkmen Türkmenistan, İran ve Orta Asya’ya yayın yapan AZATLIK radyosuna Kerkük ve Türkmenlerin durumunu konuştu. Serttürkmen kendisine sorulan soruları şu şekilde yanıtladı:

Soru: Sayın Serttürkmen Kerkük te son durumlar nedir?
Serttürkmen: Kerkük’teki son durumları açıklamadan önce, sizlere ve bütün Orta Asya Türklerine buradan seslenerek, Kerkük’te 10 Nisan 2003 tarihinden sonra neler olduğunu açıklamak istiyorum. Kırmızı çizgiler çiğnenerek Kerkük peşmergeler tarafından istila edilmiştir. Bu güçler tarafından Tapu ve Nüfus daireleri tamanıyla yok edilmiştir. Bunun yanında bütün hükümet müdüriyet ve biroları yağmalanmıştır, Irak’ın kuzeyinden ve Iran, Türkiye ve Suriye gibi komşu ülkelerden yüzbinlerce Kürt Türkmenlerin Saddam rejimi tarafından el konulan gayri-menkullarına ve eski hükümet ve askeriye binalarına yerleştirilmiştir. Türkmelerin malları yağmalanmıştır. Kerkük’te bütün Müdüriyetler Kürtlerin eline geçmiştir ve Türkmenler işsiz kalmıştır. ABD güçleri desteğiyle Kürtler şehre hakim olmuştur. Bunun yanında Kerkük’ün %90 güvenlik güçleri Kürtlerin kontroluna geçmiştir. Türkmenler kendi şehirlerinde yabancı olmuştur.
Şehrin demografik yapısını değiştirmek amacıyla bugüne kadar Kerkük’e 600 bin Kürt yerleştirilmiştir. Kürt partileri tarafından, Kerkük’te Kürt çoğunluğunu sağlamak, 2007 sonunda yapılacak referandumu kazanmak ve sonunda Kerkük’ü Kürt bölgesine bağlamak hedefleniyor.
Kerkük’te Türkmenleri göçe zorlamak için değişik metotlar kullanılmaktadır. Türkmen vatandaşları para karşılığı kaçırılıyor ve bazı Türkmenler parayı ödedikten sonra öldürülüyor. Kerkük’te meydana gelen bütün patlamalar Türkmen semtlerinde meydana geliyor ve sadece Türkmenler ölüyor. Bütün bu olayların yanında ve işin en kötüsü Irak hükümeti sessiz ve seyirci kalıyor.

Soru: Türkiyeden beklentileriniz nedir?
Serttürkmen: Herşeyden önce Türkiye Cumhuriyetinin Irak toprak bütünlüğünü korumak için yoğun diploması gayretleri görünmektedir, çünkü Irak'taki yaşanan kargaşa komşu ülkeleride rahatsız etmektedir ve Irak’ın istikrarı bölgenin istikrarı demektir.
Türkiye, Irak’ta yaşayan bütün kesimlere eşit mesafede davranmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 1988 yıllarında Saddam rejiminden kaçan 500 bin Kürt'e kapılarını açmıştır. Bugün Kerkük’te bir katliam yaşanmaktadır ve Türkmenleri tahlikeli günler beklemektedir. Biz Türkmenler Irak’ın asıl unsurlarından sayılarak meşru haklarımıza kavuşmamız için sadece Türkiye değil bütün ülkelerden, geç olmadan acil destek ve yardım bekliyoruz.

Soru: Irak ve Türkmenler için ne istiyorsunuz?
Serttürkmen: Irak bizin vatanımızdır ve Türkmenler herşeyden önce bir Irak vatandaşıdır. Vatanımızda meşru haklarımızın tanılmasını istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Irak Türkmen Cephesi bütün mahfillerde Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmuştur ve savunmaya devam edecetir.

ITC İngiltere temsilciliği
21 Ocak 2007