Cuma, Ocak 05, 2007

BM Irak -DUYURU

BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) yaptığı bir açıklamada Avrupa ve Iraklı mülteci alan ülkelere yönelik bir açıklama yapmıştır. BMMYK yaptığı açıklamada, oturma izni bekleyen Iraklıların, Irak’taki mevcut durum göz önünde bulundurularak Irak’a geri gönderilmelerinin tehlikeli olduğunu ve bu nedenle de oturma izni verilmesini talep etti.BM, açıklamasında Iraklı mültecilerin iltica taleplerinin Irak’taki geçmiş yıllardaki durum yerine ülkedeki yeni sosyal, ekonomik ve politik durum göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesini gerektiğini bildirdi.Bu açıklamaya paralel olarak Irak’ta Türkmenlerin yeni dönemdeki durumu uluslar arası bir önem kazanmaktadır. Türkmenleri bugün ve gelecekte bekleyen tehlikeler bu vesile ile dile getirilmelidir. Türkmenlerin, iltica bekledikleri ülkelerde ilgili mülteci kurumlarına başvurarak bugün Kerkük ve Türkmen bölgelerinde yaşanan Kürt asimilasyon, işgal, silahlı baskı ve kaçırma olaylarının yanı sıra olumsuz ekonomik ve sosyal problemleri gerekçesiyle iltica taleplerini yenilemeleri gerekmektedir.Bu amaçla Türkmen derneklerinin iltica bekleyen Türkmenlerle irtibata geçerek başvurularının yenilenmesi konusunda yardımcı olması önem arz etmektedir. Konu ile ilgili Irak Türkmen Cephesinin hazırladığı raporlar ve bildirilerden faydalanarak ilgili ülkelerde Türkmenler adına toplu başvurular yapılabilir.
NOT: gerekli belge ve kaynaklar için Türkmen siyasi komitesi ve ITC Avrupa temsilcileri ile irtibata geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Genel Sekreter
turkmenkomite@gmail.com