Pazartesi, Nisan 17, 2006

Neden ITC ?


Irak Türkmen Cephesi’ne objektif bir bakış


Savaş NURETTİN

Türkmenlerin Irak’taki varlığını koruma mücadelesi değişen siyasi şartlara rağmen statükosunu korumaktadır. ABD işgalinin getirdiği siyasi özgürlük, Irak içerisinde Türkmenlerin de varlıklarını siyasi mücadele ile devam ettirmesini gerektirmiştir.

Türkmenlerde Irak dışında başlayan siyasi hareket ve oluşumlar Türkmen hareketine bir çok değerli insiyatif sahibi yönetici yetiştirmiştir. Kerkük’ün saddam idaresinden kurtulmasıyla da bu hizmet aşkına yenileri eklenmiştir.

Erbil’de başlayan Türkmen kültürel ve siyasi hareketlerinin birliğini sağlama çalışmaları ITC’nin bünyesinde başarıyla gerçekleşmiştir. Birden fazla Türkmen yöneticisi, toplumuna hizmeti mevcut en yetkili makam, ITC başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Türkmen kültürel ve siyasi oluşumların başkan ve yöneticileri de ITC’nin bünyesinde gerek Yönetim kurulunda gerekse de ITC’nin bir parçası olarak sunduğu imkanlardan faydalanarak hizmet verme hazzını yaşamışlardır.
Dönemlerinin zorlu şartları düzeyinde ihtiyaçlara karşılık vererek misyonlarını başarıyla gerçekleştirdikleri de söylenebilir. Erbil’de, Kürt siyasi hareketinin baskıcı yöntemlerine direnmeleri ve kimliklerini korumaları adına ITC, etkisi bölgede gelecekte de devam edecek ciddi bir Türkmen alternatifi eserini meydana koymuştur. Türkmen okullarının gelecek vaad eden modern dünyaya ayak uydurabilecek eğitimli nesillerin inşasından, insanlık ve farklılıklar arası hoşgörü dersine kadar uzanan bir dizi başarıya imza atmıştır ITC. Bölgede din, dil, etnisite ayrımı yapmadan açların karınlarını doyurarak, muhtaçlara yardım ederek ve yeniden yapılanmasına katkıda bulunarak savaş yaralarını sarmaya çalışmıştır. Gerektiğinde askeri güç oluşturarak uluslararası yetkiyle bölgede çatışmaları önlemiş ve barışın devamını sağlamıştır. Saddam rejimince tehdit edilen Kürt siyasilerin dünyaya açılmasında Türkiye ile aracılık misyonuyla bölgesel etkinliğini de ispatlamıştır.

ITC, ABD’nin Irak işgaliyle birlikte merkezini Kerkük’e kaydırarak Türkmenlerin siyasi varlığını yeni Irak’ta temsil etmeye devam etmiştir. 19 Eylül 2003 yılında Kerkük’te ‘’Büyük Türkmen Kurultayı‘’ adıyla III. Türkmen kurultayını başarıyla gerçekleştirerek Kerkük’ün Türkmenlerin başkenti statüsünü bölge ve uluslararası siyasi platforma ilan etmiştir.

Bugün, yeni Irak’ın karmaşık siyasi ortamında, geçici, bölücü, çıkar politika ve tartışmalarına cevaben Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü politikasıyla örnek teşkil edecek rasyonal ve uzun vadeli bir yol izleyerek Irak devleti ve toplumuna karşı bağlılığını göstermektedir.

Irak’ın yeniden inşası, sosyopolitik yapılanmasına destek vererek, diğer etnik grupların haklarına saygı çerçevesinde Irak seçimlerine ve gerşekleştirilen anayasa referandumuna katılarak Türkmenleri en iyi şekilde temsil etmiştir. Maksimum Türkmen desteğini alarak Irak geçici parlementosuna Irak tarihinde ilk defa Türkmen parlementerler göndermiştir. Kerkuk ve diğer Türkmen bölgelerinde yerel idare ve meclisine de Türkmen temsilcilerin katılımını gerçekleştiren ve karşıt politikalarla uğranan haksızlıkları da uluslararası karar merkezlerine taşıyan yine ITC olmuştur. Başta Ankara olmak üzere dünyanın önemli odak merkezleri ve başkentlerinde temsilcilikleri aracılığı ile uluslararası propaganda ve siyasi diyalog ortamı yaratmıştır.

Özellikle Irak içerisinde teşkilatlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, uydu tv ve diğer iletişim araçlarıyla Türkmenlerin siyasi ve kültürel varlığını sürdürmek amacıyla faaliyet gösteren ITC, yurt dışında yaşamakta ve faaliyet göstermekteki türkmen ve kuruluşlarına gösterdiği ilgi ve alaka karşısında büyük destek görmektedir. Diğer bir ifadeyle bütün dış müdahalelere rağmen, Türkmenlerin bütünlüğünü güçlü bir ITC duruşuyla sağlamaktadır.

Irak Türkmen Cephesi, kısa adıyla ITC, günümüzde Irak içerisinde ve dışında yüzlerce Türkmen sivil toplum örgütünün desteğiyle birleştirici misyonunu başarıyla sürdürmektedir. ITC’nin birer temsilci mahitendeki sivil toplum örgütlerinin yanısıra Ankara, Londra, Şam ve Berlinde aktif durumda temsilcilikleri, kendisine destek veren onlarca web sitesinin yanısıra kerkuk.net ve turkmenforum.com siteleri, bir türkmeneli gazetesi, biri yerel diğeri uluslararası uydu olmak üzere iki tv kanalı, birden çok radyo kanalı, Türkmeneli bölgesine yayılmış onlarca büroları, hukuk ve siyasi danışmanları, okul ve eğitim kurumları, bir hasahane ve geniş sağlık hizmetleri, muhtaçlara destek veren yardım kuruluşları ve buna benzer bir çok imkan ve faaliyetlerle, Irak’ta bütün karşıt çabalara rağmen Türkmenleri en yüksek düzeyde idare ve temsil etmektedir.