Çarşamba, Nisan 12, 2006

Türkmeneli Partisi Basın Açıklaması


Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla

Kuşkusuz ki , Mısır cumhurbaşkanı sayın Hüsnü Mübarek'in geçen Cumartesi günü yaptığı üzücü açıklamaları , bir büyük Arap devleti cumhurbaşkanına yakışmamaktadır. Söz konusu açıklamalar , bilmeyerek yapılmış olsa bile ,Irak halkı'nı oluşturan çeşitli dini , mezhepsel , etnik ve politik kesimlerini derinden yaralamıştır. Sayın Mısır cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının istenmeyen neticelerini gidermek, bizim umutla beklentilerimizin arasındadır. Bu beklentilerin bazıları aşağıda sıralanmıştır:
Irak Şiileri hakkında sarf ettiği "Irak Şiilerin çogu Irak'a değil İran'a bağlı oldukları " ifadesinden dolayı onlardan özür dilemek,
Türkmenlerin Irak'ın üçüncü temel unsuru olduğu ve Sümerlerden bugüne kadar Irak'ta yaşayıp oluşumunda büyük katkıları olmak gerçeğini görmezden gelip,onlara yönelik yürütülen sürekli marjınlandırma ve haklarını çiğneme politikasına boyun eğmesi kanaatine bizce varılmıştır . Zira , konuşmasının bir bölümünde Irak'ı oluşturan milletler ve unsurlarını sıralarken Türkmenlerin adı yerine ( Asya'dan göç edenler ) diye bahsetmiştir . Dolayısıyla , Türkmenlerden özür dilemek ,
Irak'taki güvenlik sorunlarını bir iç savaş gibi algılayıp işaret etmesinden özür dilemek .

Ayrıca, Mısır cumhurbaşkanın Türkmenler hakkında kullandığı talihsiz ifadesine kayıtsız ve tepkisiz kalan Irak yasama ve yürütme otoritelerine sitemimizi kuvvetle belirtmek istiyoruz .
Sayın Mısır cumhurbaşkanının açıklamaları, bir dil sürçmesi olmasını umarken , Mısır hükümeti Irak halkının bütün kesimlerinin birer eşit öğeler olduğu gerçeğini algılamasını beklemekteyiz . Zira ,geçmişin ve bugünün tecrübeleri, Irak'ı oluşturan bütün kesimlerinin Irak vatanına bağlılık ve sadakatlerini ispat etmiştir.

Türkmeneli Partisi
12.4.2006